Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de Inspector Specialitate I

Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de Inspector Specialitate I (domeniul achiziții publice, studii superioare, perioadă nedeterminată), în cadrul

SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABIL, ADMINISTRATIV, ACHIZITll PUBLICE, in data de 31.05.2017

Detalii Inspector Specialitate I